Main Menu

Business

 
 

Giảm tiền thuê đất đối tượng bị ảnh hưởng dịch

Giảm tiền thuê đất với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch … Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.. Quyết định áp dụng với đối tượng là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình … Giảm tiền thuê đất với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch … Ảnh minh họa.Read More


Lanzan plataforma para apoyar a negocios chocolateros

Lanzan plataforma para apoyar a negocios chocolateros | La … Lanzan plataforma para apoyar a negocios chocolateros. NoSinMiChocolate es una vitrina que agrupa a emprendedores del sector, para promover sus ventas volcadas al comercio electrónico desde el … Lanzan Mercado Solidario, plataforma para apoyar a … Lanzan Mercado Solidario, plataforma para apoyar a pequeñas empresas familiares Por Grupo Zócalo Podrán registrarse pequeños negocios y empresas para promocionar sus productos y/o servicios a … Lanzan plataforma digital gratuita para apoyar a las pymes … Lanzan plataforma digital gratuita para apoyar aRead More