Main Menu

United States Senate

 
 

Các nghị sĩ Mỹ tỏ rõ mệt mỏi trong phiên xử ông Trump

Các nghị sĩ Mỹ tỏ rõ mệt mỏi trong phiên xử ông Donald … Các nghị sĩ Mỹ tỏ rõ mệt mỏi trong phiên xử ông Trump 12/02/2021 09:07 GMT+7 Thượng nghị sĩ ở cả hai đảng Dân chủ và Cộng hoà đều thể hiện rõ những dấu hiệu mệt mỏi khi phiên xử luận tội cựu Tổng thống Donald Trump kéo dài sang ngày thứ ba. Các nghị sĩ Mỹ tỏ rõ mệt mỏi trong phiên xử ông Trump … Các nghị sĩ Mỹ tỏ rõ mệt mỏi trongRead More


US Lawmakers Reach Agreement on Stimulus Bill, Vote Could Come Tonight, McConnell Says: CNBC

US Lawmakers Reach Agreement on Stimulus Bill, Vote Could … US Lawmakers Reach Agreement on Stimulus Bill, Vote Could Come Tonight, McConnell Says: CNBC Negotiators on Sunday were hammering out final details of a $900 million pandemic stimulus, the Wall… US Lawmakers Reach Agreement on Stimulus Bill, Vote Could … US Lawmakers Reach Agreement on Stimulus Bill, Vote Could Come Tonight, McConnell Says: CNBC Dec 20, 2020 at 9:25 p.m. UTC Updated Dec 20, 2020 at 11:59 p.m. UTC The US. US Lawmakers Reach Agreement on Stimulus Bill, Vote CouldRead More