Main Menu

Ho Chi Minh City

 
 

Giảm tiền thuê đất đối tượng bị ảnh hưởng dịch

Giảm tiền thuê đất với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch … Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.. Quyết định áp dụng với đối tượng là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình … Giảm tiền thuê đất với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch … Ảnh minh họa.Read More